40 ГОДИНИ ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ "ПРАВЕЦ"
(18.IV.2019 - 18.IX.2019)

САМОЛЕТОСТРОЕНЕТО В КАЗАНЛЪК
(12.IV.2019 - 15.V.2019)

Изложение "ЛЕГО ЕВРО-КОСМОС"
(11.IV.2018 - 19.I.2019)

ТЕХНИКАТА У ДОМА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК 
(08.III.2018 - 10.IV.2018)

И НИЕ БЯХМЕ ДЕЦА 
(15.XII.2017 - 31.I.2018)

Изложение ТЕХПЛЕЙ 
(11.XI.2017 - 10.XII.2017)

БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТУРЕН МОДЕРНИЗЪМ. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те 
(7.IX.2017 - 29.IX.2018)

КРАСОТАТА НА ВРЕМЕТО 
(16.V.2017 - 7.XI.2018)

60 ГОДИНИ НПТМ 
(16.V.2017 - 7.XI.2018)