В края на миналата седмица г-жа Цветелина Панова дари на музея прахосмукачка „Standard“ – чешко производство - Еlectrolux Рraha. Уредът е бил закупен от нейните баба и дядо, които са били на работа в Чехословакия между 50-те и 60-те години на ХХ век. Прахосмукачката е в отлично състояние и все още продължава да работи. Новото ни дарение ще бъде представено през ноември в бъдещата ни изложба "Техниката около нас по времето на народната власт".