Имаме нужда от герои!

На 1 юли (четвъртък), от 10:30 ч. започваме „битка“ срещу падналите листа и клонки, бурените и ненужната растителност, които „превзеха“ дворното ни пространство.

Ще сме „въоръжени“ с инструменти и ръкавици. Готови ли сте да се включите и Вие?

Вижте подробности за „мисията“ тук!