Националният политехнически музей е съорганизатор на изложбата „Щрихи от София“. Тя е посветена на празника на Столицата (17-ти септември) и е организирана от Обединение “Сдружени софийски архитекти“ към САБ и със съдействието на Съюза на архитектите в България.

Състои се от проекти и реализации на изтъкнати наши архитекти, родени в края на XIX век и творили през първата половина на XX век: Георги Овчаров, Георги Фингов, Димитър Цолов, Димитър Салабашев, Иван Васильов, Иван Данчов , Станчо Белковски. Те са водещи личности в обществото с висока култура. Двама от тях - арх. Белковски и арх. Цолов - са член–кореспонденти на БАН, арх. Данчов е професор. Творчеството на арх. Овчаров е повлияно от неокласицизма, арх. Фингов използва стила сецесион. Това са творци, участвали в реконструиране на централната част на София, създали сградите - шедьоври в центъра на столицата ни.

Експозицията е разположена в Централен дом на архитекта, ул. „Кракра“ №11, зала 1.