Физика

В кабинета по физика по атрактивен начин се демонстрират основни закони и явления, като опитите са подбрани така, че да показват физиката в живота на човека.

Материали: осигуряват се от музея

Брой участници: до 25

Цена: до 10 участници - 25 лв.; от 11 до 25 участници - 35 лв

Предимство за демонстрация имат групите с предварителна заявка.

Програмата е съобразена с учебния материал по Околен свят, Човекът и природата и Физика.

Mechanics

Движение, енергията и запазването й. Пируети с гири. Равновесието – многолико и забавно, опиращо се на прости физични закономерности. Как се улавя и удържа топче в струя въздух (включително и насочена надолу) и какво общо има това с метрото? Реактивен двигател? Защо не – можем да Ви покажем дори 5 вида.

Solar System