Провеждат се през пролетта и лятото, съобразени с ваканциите на учениците от 1-ви до 4-ти клас.