Драги приятели,

След казуса с Help Karma, организациите, занимаващи се със социални дейности и благотворителност имат нужда от нашата подкрепа, за да запазят доверието на обществото към дейността си. Обръщаме се към Вас с покана да „осиновите“ определена кампания или да ѝ помогнете с популяризацията. Може да видите включените организации и каузите им тук.

Националният политехнически музей се присъединява към инициативата #ЩедриятВторник. Ние „осиновяваме“ каузата на Дневен център „ТАЦИТУС“ .
Екипът ни е убеден, че музейната среда предоставя отлични възможности за децата и младежите с аутизъм. Предлаганите от нас адаптирани програми спомагат за обогатяването на тяхното образование и пълноценното им включване в живота на обществото. За нас е Чест да сме сред партньорите и участници в празника на дарителството и щедростта